Interface Cards

Iomega ZIP 250 Parallel Port External 250MB Zip-Drive Iomega external players zip 250 MB with parallel port Iomega ZIP 250 Parallel Port External 250MB Zip-Drive